Pontils

Pontils

El poble de Pontils es troba situat a la banda septentrional del terme de Pontils, a la confluència del Gaià amb la riera de Biure, per la dreta, i el barranc de Sant Magí per l’esquerra. 

L’església parroquial, dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu, té la portalada romànica i l’interior gòtic. L’advocació actual degué substituir l’anterior de Sant Sadurní, ja que amb aquest nom apareix el 1168. 

Fotografia:  l'església de Santa Maria (CCCB)

 


De l’antic castell de Pontils —anomenat el Castellot— queden diverses restes de mur. És situat a la punta del turó —650 m d’altitud— que domina el poble. 

Esmentat a la primera meitat del segle XI, el 1057 el terme fou adquirit a Ermessenda, muller del comte Ramon Borrell, pels comtes Ramon Berenguer I i Almodis, la qual l’obtingué després arran del seu esponsalici. Els comtes barcelonins l’encomanaren als Cervelló, i en aquest sentit l’any 1062 Guerau Alemany feia jurament als comtes per raó del dit castell; així mateix, es comprometia especialment davant la comtessa Almodis a donar-li la potestat del castell. El 1145 Guerau Alemany (IV) prestava jurament a Ramon Berenguer IV pel castell. Els Cervelló senyorejaren el lloc durant tot el període medieval; al final del segle XVI passà als Savallà i posteriorment, al segle XVIII, als marquesos d’Aitona.

Fotografia: el castell de Pontils (CCCB)

 

Menu