Noticies

18/03/2024
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 13.151,09 € per a la prevenció d'incendis forestals i foment de la recollida selectiva de residus, convocatòria 2023. Actuacions...
04/03/2024
Aquesta actuació compta amb el suport de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de 8.839 € de la Diputació de Tarragona per a gestió de plagues urbanes i gestió dens animals domèstics. Anualitat 2023 Actuacions: - Recollida i estarilització de gats - Recollida gos...
04/03/2024
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de 1.321,55 € de la Diputació de Tarragona per accions de manteniment dels desfibril·ladors municipals. Anualitat 2023 Actuacions realitzades: - Manteniment dels desfibril·ladors...
04/03/2024
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona 7.751,78 € per a les actuacions de salut pública per al control sanitari de l’ aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel...
29/02/2024
Mitjançant Resolució d'Alcaldia s'ha resolt sotmetre a consulta prèvia, a través del tauler d’anuncis del portal web de l’Ajuntament, la iniciativa normativa encaminada a regular les Bases per la concessió d’ajuts pel buidatge de les fosses sèptiques del municipi de Pontils perquè els subjectes i...
14/02/2024
30.000 € / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2023
22/01/2024
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils, en el marc de la subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona per import de 7.288,52 €. Anualitat 2023 Les...
15/01/2024
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 861,44 € per a la pagament d'interessos de préstecs. Convocatòria 2023. Actuació: Interessos préstec BBVA L'Ajuntament de Pontils ha rebut una...
23/10/2023
Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona L'Ajuntament de Pontils ha rebut una subvenció de la Diputació de Tarragona de 21.934,85 € en el marc de les subvencions per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022...
26/09/2023
9.500 € / Subvenció en el marc del procediment administratiu de la convocatòria de subvencions per al foment de l'ocupació / Any 2022.

Pàgines

Menu