Noticies

08/01/2019
970,14 € / A ctuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats. / Convocatòria 2018
08/01/2019
3.617,20 € / Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aiguade consum humà / Convocatòria 2018
21/12/2018
6.084,93 € / Activitats culturals extraordinàries / Convocatòria 2018
19/12/2018
30.000 € / Arranjament de camins malmesos pels aigüats del 02/11/15 / Convocatòria Excepcional 2016
27/11/2018
Per a sol·licitar l'ajut per a material escolar del curs 2018-2019 s'ha d'omplir la següent sol·licitud: /sites/pontils/files/recursos/solicitud_subvencio.pdf
25/09/2018
L'Ajuntament de Pontils ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 6.161,18 euros en concepte d'actuacions de protecció de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines). Convocatòria 2018.

Pàgines

Menu