Noticies

29/09/2020
7.087,31 € / Subvencions destinades als municipis, amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19 / Any 2020
28/04/2020
5.673,75 € / Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019
16/03/2020
4.570,31 € / Subvencions per actuacions de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2019
17/02/2020
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 , ha atorgat a l'Ajuntament de Pontils una subvenció de 23.250,25 € per a l'actuació "Pavimentació i serveis dels carrers Cervantes i Marató de Seguer"
20/12/2019
14.109 € / Subvencions per a la implementació de mesures recollides als Plans d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) dels Ajuntaments adherits al pacte d'alcaldes i alcaldesses / Convocatòria 2018
16/12/2019
25.135,83 € / Pla d'Acció Municipal: Arranjament piscina municipal / Convocatòria 2019
20/11/2019
L'ajuntament de Pontils va aprovar les ajudes per a llibre.s i material escolar per als alumnes de Pontils per al curs 2019-2020. Els interessats han de presentar la següent sol·licitud presencialment a l'Ajuntament en horari d'oficina o telemàticament a través de la instància genèrica de la seu...
18/11/2019
5.000 € / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural / Convocatòria 2018
09/10/2019
6.727,30 € / Subvenció per actuacions de protección de la salut pública per a la seguretat a zones de bany (platges i piscines) / Convocatòria 2019
06/08/2019
963,17 € / Pla d'Acció Municipal: Sosteniment del loc secretaria-intervenció / Convocatòria 2019

Pàgines

Menu