Subvenció de la Diputació de Tarragona

16/03/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona

1.931,13 € / Subvenció destinada a la millora de les intal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal / Bases 2020

Menu