Noticies

19/07/2021
38.300,80 € / Pla d'Acció Municipal: Arranjament de camins / Anualitat 2021
16/03/2021
2.000 € / Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019 / Convocatòria 2020
16/03/2021
4.079,70€ / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà / Convocatòria 2020.
16/03/2021
179,16 € / Subvencions destinades a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans / Convocatòria 2020
16/03/2021
1.931,13 € / Subvenció destinada a la millora de les intal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics de titularitat municipal / Bases 2020
22/02/2021
30.000€ / Pla d'Acció Municipal: Despesa corrent / Anualitat 2020
30/12/2020
5.000 € / Subvencions per a equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials / Convocatòria 2019
22/12/2020
1.173,57 / Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes (artròpodes i rosegadors), gestió dels gossos i gats abandonats, control de la mosca negra, el mosquit tigre, els mosquits de les zones d’arrossars i...
18/11/2020
1.190,58 € / Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris locals / Any 2019
19/10/2020
11.632,50 € / Subvencions per implantar les mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) / Any 2019

Pàgines

Menu