Subvenció de la Diputació de Tarragona

30/01/2023

Subvenció de la Diputació de Tarragona

6.338,95 € / Subvencions per a projectes i activitats culturals o d'interès per la ciutadania, de caràcter singular: Festa del Bosc / Anualitat 2022

Menu