Seguer

Seguer

El poblet de Seguer, situat a la banda més meridional del terme de Pontils, al marge esquerre del Gaià, es bastí a redós de l’antic castell de Seguer, del qual resten encara diversos panys de mur, i s’enlaira al cim d’un penyal. Aquest castell tingué importància estratègica en el domini de la part inferior de l’Alt Gaià. En els fogatges medievals consta que pertanyia, dins la vegueria de Vilafranca, al donzell Pere de Montagut. Al segle XVIII, quan es van extingir les senyories, era dels Maranyona. 


L’església, dedicada a sant Bartomeu, és situada a la banda oposada del castell, al mateix tossal. Al lloc de Seguer s’ha construït una urbanització.


A la vora del riu Gaià, entre Santa Perpètua i Seguer, hi trobem les ruïnes de dos molins: el molí de Seguer i la Fàbrica, i el rec de Seguer, una canalització excavada a la roca natural que permetria la conducció d'aigua des del riu Gaià fins a les hortes i/o molins propers. Al seu voltant presenta tot una sèrie de perforacions quadrades de la funcionalitat de les quals no es té constància.

Fotografia: el castell de Seguer (CCCB)

 

Menu