Consulta prèvia Bases per la concessió d’ajuts pel buidatge de les fosses sèptiques del municipi de Pontils

29/02/2024

Consulta prèvia Bases per la concessió d’ajuts pel buidatge de les fosses sèptiques del municipi de Pontils

Mitjançant Resolució d'Alcaldia s'ha resolt sotmetre a consulta prèvia, a través del tauler d’anuncis del portal web de l’Ajuntament, la iniciativa normativa encaminada a regular les Bases per la concessió d’ajuts pel buidatge de les fosses sèptiques del municipi de Pontils perquè els subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma puguin manifestar la seva opinió; durant el termini de 20 dies hàbils a comptar des de la seva publicació.

 

Bases per la concessió d’ajuts pel buidatge de les fosses sèptiques del municipi de Pontils

Menu