Subvenció de la Diputació de Tarragona

06/08/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

963,17 € / Pla d'Acció Municipal: Sosteniment del loc secretaria-intervenció / Convocatòria 2019

Menu