Subvenció de la Diputació de Tarragona

18/11/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

5.000 € / Subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural / Convocatòria 2018

Menu