Subvenció de la Diputació de Tarragona

16/03/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

4.570,31 € / Subvencions per actuacions de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà / Convocatòria 2019

Menu