Subvenció de la Diputació de Tarragona

28/04/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

5.673,75 € / Subvencions per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona / Any 2019

Menu