Subvenció de la Diputació de Tarragona

30/12/2020

Subvenció de la Diputació de Tarragona

5.000 € / Subvencions per a equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials / Convocatòria 2019

Menu