Subvenció de la Diputació de Tarragona

08/01/2019

Subvenció de la Diputació de Tarragona

3.617,20 € / Actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la gestió i la qualitat de l'aiguade consum humà / Convocatòria 2018
Menu